ДНК

В нашите тела има огромен брой антигени. Тези антигени включват вируси, бактерии, абнормни  клетки, паразити, химически замърсители и други синтетични отрови, които се съдържат в околната среда и постоянно заплашват човешкото тяло. Благодарение на имунната ни система ние устояваме на периодичните атаки на тези антигени върху здравето и организма. Ключът към поддържането на възможно най-добро здраве започва с разбирането на биологичните процеси на човешкото тяло.

Човешката имунна система е резултат от цялостното взаимодействие между клетките, молекулите и течностите в тялото ни. Когато тялото ни е здраво, всички биологични системи функционират ефективно заедно. Когато тялото ни е под заплаха, имунната система се активира, за да помогне за възстановяване на здравето. Тялото използва две системи за идентифициране на чуждите тела: специфична и неспецифична. Неспецифичната защитна система разчита на естествената способност на тялото за разпознаване и унищожаване на чуждите тела. Първата защитна линия се състои от кожа, мукусни мембрани и кръвно-мозъчна бариера. Те служат като физически бариери, като възпрепятстват навлизането на чуждата материя в тялото. При навлизането на патогените през разрушените тъкани се освобождават биохимикали, които активират възпалителната реакция. За да се справи с нападателя, тялото повишава производството на бели кръвни телца, което може да доведе до повишаване на температурата. Това обяснява защо инфекцията често е придружена от треска.

Ако патогенът премине през неспецифичната защита на тялото, имунната система реагира с редица защитни реакции, които атакуват чуждото тяло.

Тези защитни реакции са известни като имунен отговор, който включва продукцията на антитела и специални имунни клетки. Т- и Б-клетките са от съществена важност за имунната система. Т-клетките (T-лимфоцити) узряват в тимусната жлеза, а Б-клетките (Б-лимфоцитите) узряват в костния мозък. Т-клетките реагират първи на заплаха от чуждо тяло. Вид Т- клетки са Т4 „клетки-помощници”, които предизвикват Б-клетките да „се включат” и реагират на присъствието на такава заплаха. Б-клетките отговарят чрез производството на антитела и стимулирането на вид Т-клетка, която е естествен убиец на клетки (NK). Тази клетка разрушава чуждите клетки чрез директен контакт или чрез произвеждане на цитоксин или клетъчна отрова. За да установят контрол „клетките-потисници” Т8 „изключват” имунния отговор веднага щом нападателите са победени и инфекцията е премахната. Ако патогенът отново се появи, тялото може веднага да произведе антитела, за да се справи с чуждите нападатели.

ЕСИАК ® помага на имунната система да заработи нормално, оттам и цялостното взаимодействие между клетките и молекулите в тялото ни. 

ЕСИАК ® помага на тялото ни да оздравее и на всички наши биологични системи да започнат да функционират ефективно заедно.